Mienie przesiedleńcze

Zachęcamy do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku „Mienie Przesiedlenia – Moving to Poland”, gdzie być może znajdą Państwo pomocne informacje :). Aby na nią wejść, proszę kliknąć na poniższą ikonkę.

Spis treści strony

Co to jest mienie przesiedlenia? Kto może skorzystać z procedury mienia przesiedleńczego?

Mienie przesiedlenia stanowią rzeczy osobiste osoby, która przenosi swoje miejsce zamieszkania do Polski. Przez miejsce zamieszkania należy rozumieć tak zwane „centrum interesów życiowych”, na które składają się interesy osobiste. Do rzeczy osobistych nie wlicza się takich, które służyły do celów innych niż prywatne oraz rzeczy „nieruchome”. Lodówka stanowi mienie przesiedleńcze, ściana, za którą stała lodówka już nie. Podobnie z obrabiarką do drewna i ciężarówką. Do mienia nie wlicza się również wyrobów alkoholowych i tytoniowych. 

Jakie przepisy, akty prawne regulują zwolnienie na mienie przesiedleńcze?

Akty prawne regulujące kwestię mienia przesiedlenia to przede wszystkim:

  • Rozdział I Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
  • artykuł 47 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ustawy, rozporządzenia mówią mniej więcej tyle: należy mieszkać co najmniej 12 miesięcy poza granicami Unii Europejskiej, posiadać i użytkować przywożone przedmioty przez 6 miesięcy oraz żyć w Polsce/korzystać z tych przedmiotów przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Ni mniej, ni więcej.

Jakie dokumenty są potrzebne do mienia przesiedlenia?

Wyżej wyszczególnione akty prawne nie precyzują, jakie dokumenty potrzebne są do odprawy na mienie przesiedleńcze. To, jakie dokumenty są wymagane do odprawy mienia, wynika z niejawnych wytycznych urzędowych, co sprawia, że różnią się one w zależności od oddziału celnego (a nawet i od indywidualnego funkcjonariusza), który obsługuje zgłoszenie celne. W związku z tym zdecydowanie najrozsądniej jest skorzystać z usług agencji celnej, która zna wymogi stawianie przesiedleńcom przez urząd celny.

Nasza Agencja Celna od dziesięcioleci specjalizuje się właśnie w odprawie mienia przesiedleńczego.
Robimy to praktycznie codziennie. Odprawiamy rzeczy osobiste, artykuły gospodarstwa domowego, samochody, motocykle i nie tylko. 

Każdy przypadek jest indywidualny. Każdy ma swoją historię, a państwa, z których klienci przyjeżdżają do Polski, mają swoje własne prawa, wzory dokumentów i tak dalej. Dlatego zapraszamy do kontaktu z nami. Ocenimy, czy zgromadzone przez Państwa dokumenty uprawniają do zwolnienia z tytułu mienia przesiedleńczego. Jeśli nie, poradzimy, co zrobić, aby się udało.

Dokumenty potrzebne do odprawy na mienie znajdą Państwo poniżej.

Przede wszystkim należy przedstawić dokumenty cykliczne z ostatnich 12 miesięcy, dokumenty świadczące o zakończeniu pobytu, dokumenty potwierdzające przeniesienie centrum interesów życiowych do Polski, bilet lotniczy (lub jego odpowiednik, jeśli dotyczy), zaświadczenie o zameldowaniu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie oraz użytkowanie pojazdu. W niektórych przypadkach konieczne będzie również dołączenie karty pobytu.

Dokumenty do mienia przesiedleńczego

Aby Państwu pomóc, będziemy potrzebowali upoważnienia do reprezentowania Państwa przed urzędem celnym. Ponadto konieczne będzie sporządzenie listy mienia. oraz oświadczenia do mienia

W oświadczeniu prosimy o zwrócenie uwagi na daty. Data zakończenia pobytu jest zazwyczaj datą wylotu/wyjazdu z danego kraju. Datą „przeniesienia centrum interesów życiowych” jest zazwyczaj data przylotu/przyjazdu do Polski

Spis mienia przesiedlenia nie musi być bardzo szczegółowy – prosimy opisać na zasadzie 'każda pozycja inny rodzaj’, na przykład 1. odzież – 200 sztuk – 200 USD; 2. książki – 100 sztuk – 150 USD i tak dalej. 

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest na więcej niż jedną osobę, drugi właściciel/pozostałe osoby musi/muszą sporządzić oświadczenie. Poniżej znajduje się wzór oświadczenia współmałżonka. Współwłaściciele nie będący małżonkami osoby przesiedlającej się powinny wypełnić analogiczne oświadczenie, nanosząc adekwatne zmiany.

Informacja dla osób przesiedlających się bez samochodu

Informacja dla osób przesiedlających się z USA

Informacja dla osób przesiedlających się z Kanady

Informacja dla osób przesiedlających się z Wielkiej Brytanii

Upoważnienie dla agencji celnej

Oświadczenie do mienia

Lista mienia przesiedlenia

Oświadczenie dodatkowe

Oświadczenie współmałżonka

W przypadku odprawy na mienie przesiedleńcze bez dokumentu T1 konieczne ponadto będzie wypełnienie wniosku o pozwolenie na odprawę bez T1 (prosimy o kontakt w sprawie szczegółów).

Co zrobić, jeśli nie mam dokumentu T1?

Przede wszystkim nie panikować. Tak – formalnie należałoby posiadać dokument T1, ale zdajemy sobie sprawę, że przekraczając granicę, trudno jest o wyrobienie tego dokumentu. Na niektórych przejściach granicznych nie ma nawet agencji celnej, która wystawiłaby dokument tranzytowy. Poza tym często wola przesiedlenia się do Polski na stale pojawia się dopiero po przyjeździe jako „turysta”.

Jeżeli nie posiadają Państwo dokumentu T1, a przykładowo samochód jest już w Polsce, należy sporządzić wniosek o pozwolenie na odprawę z dopuszczeniem do obrotu bez wymaganego dokumentu T1. Po kontakcie z nami prześlemy Państwu wzór wniosku, który należy uzupełnić odpowiednimi danymi (w przypadku samochodu – marka, model, numer VIN, data i miejsce przekroczenia granicy). Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć do nas. Zostanie on przedstawiony razem z pozostałymi dokumentami podczas odprawy celnej. Naszą rolą będzie sporządzenie deklaracji celnej i wysłanie jej do systemu elektronicznego AIS. Państwa zadaniem będzie jedynie udostępnienie towaru do ewentualnej kontroli lub rewizji.

Jeśli miejscem odprawy będzie województwo mazowieckie, wniosek należy kierować do Oddziału Celnego I w Pruszkowie. OC Pruszków obsługuje wnioski celne dla całego województwa mazowieckiego. 

Czy zwolnienie z tytułu mienia przesiedleńców przysługuje tylko osobom narodowości polskiej?

Ależ nie. W takich przypadkach oprócz standardowych dokumentów wymagany będzie dokument pobytowy (obowiązujący od chwili przystąpienia do odprawy przez co najmniej 12 miesięcy). Najczęściej spotykanym dokumentem jest oczywiście karta pobytu. Wobec tego ulga podatkowa na mienie jest również dostępna dla Ukraińców, Białorusinów, Rosjan i dla osób wszelkiej innej narodowości. Z kartą Polaka i bez. Z ochroną uzupełniającą lub statusem uchodźcy czy bez. 

Należy przy tym pamiętać, że bez karty pobytu lub równoważnego dokumentu urząd celny może zażądać złożenia zabezpieczenia celnego w wysokości należności celno-podatkowych, które powstałyby, gdyby dobytek zostałby sprowadzony na cło. Zabezpieczenie powinno zostać zwrócone po ustanowieniu przez osobę przenoszącą miejsce stałego pobytu do Polski. Przepis ten regulowany jest w szczególności przez:

  • artykuł 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
  • artykuł 47 ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ile samochodów mogę wziąć na mienie?

Często można spotkać się z informacją, że na mienie można wziąć tylko jeden, może dwa samochody. Nie jest to prawdą. Żaden przepis nie zabrania komuś wziąć ze sobą więcej pojazdów. Należy przy tym pamiętać o zasadzie zdrowego rozsądku. Jeżeli zamierzają Państwo przywieźć 10 samochodów z niskim przebiegiem, urząd celny będzie nieprzychylnie nastawiony do sprawy. I nie bez racji. Wiadomo jednak, że każdy z pojazdów może spełniać inne role, a przykładowo w Norwegii ludzie posiadają po kilka samochodów – na wyspie i na części kontynentalnej kraju, ponieważ wychodzi taniej, niż płacić za prom. 

Prosimy pamiętać również, że nie każdy pojazd można wziąć na mienie. Nikt nie przekona urzędu celnego, że ciągnikiem siodłowym woził dzieci do szkoły, jeździł do pracy, na zakupy i do kościoła…

Ile czasu trwa odprawa celna mienia przesiedlenia?

Zazwyczaj odprawa mienia przesiedleńczego zajmuje jeden dzień (kilka godzin). W niektórych wypadkach odprawa trwa dłużej, na przykład dwa lub trzy dni. Jest to kwestia zależna od ilości i jakości przedstawionych dokumentów oraz skrupulatności i tempa pracy urzędnika celnego, któremu przydzielona zostanie Państwa sprawa.

Mienie przesiedlenia z USA i Kanady - transport

Pomożemy zorganizować wysyłkę mienia przesiedleńczego do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Prosimy o kontakt, a pokierujemy Państwa do odpowiednich osób. Jeśli planują Państwo przeprowadzkę do Polski, polecamy skorzystać z naszych usług. Zapewnimy kompleksową pomoc celną w zakresie potrzebnych dokumentów.

Rejestracja samochodu na mienie przesiedleńcze

Po dokonaniu odprawy samochodu w ramach mienia przesiedlenia można przystąpić do rejestracji samochodu.
Na tablicach zagranicznych można poruszać się przez 30 dni pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia OC granicznego (koszt zazwyczaj 200-300 zł).
Do rejestracji pojazdu wymagane jest zazwyczaj tłumaczenie przysięgłe tytułu własności.
Rejestrację należy dokonać w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania w przeciągu 30 dni od odprawy celnej. Należy mieć ze sobą:

  • wizualizację Poświadczonego Zgłoszenia Celnego (PZC) ZC299
  • wniosek o rejestrację pojazdu (można wypełnić w urzędzie), 
  • tytuł własności (oryginał),
  • tłumaczenie uwierzytelnione tytułu własności, 
  • dowód rejestracyjny,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (przegląd należy zrobić na stacji kontroli pojazdów)

Odprawa celna dyplomatów

Dyplomaci – zarówno ambasador, konsul, jak i każdy inny pracownik oddelegowany do służby za granicą – również mogą ubiegać się o odprawę swojego samochodu (lub innych rzeczy) w ramach mienia przesiedleńczego. W tym przypadku należy przede wszystkim przedstawić kopię paszportu dyplomatycznego, legitymacji dyplomaty, i zaświadczenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasady lub konsulatu o zakończeniu służby na placówce w danym kraju. Jeżeli osoba powracająca z misji dyplomatycznej zamierza kontynuować służbę w Polsce, warto przedstawić stosowny dokument o tym świadczący.

Pracownicy innych służb, na przykład Straży Granicznej wracających z misji EUBAM, mogą przedstawić analogiczne dokumenty.