USAdelivery

Infolinia : (22) 643-04-44

Przesyłki do USA i Kanady

POLAMER ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE

Fracht morski całokontenerowy do USA :  

- mienie przesiedlenia  

- przesyłki handlowe

- pojazdy

Informacje , zamówienia:

 – handlowiec - Dariusz Czarnecki  dariusz.czarnecki@polamer.pl  tel. 22 6440537 : tel. 22 643 04 44 w 130

Fracht lotniczy  do USA:

- przesyłki paletowe - z dostarczeniem do lotniska w NY, NJ, Chicago  

- przesyłki indywidualne , handlowe do USA i Kanady transportem lotniczym w relacji door-to-door,

Informacje , zamówienia:

 – handlowiec – Marzena Cieślak   marzena.cieslak@polamer.pl  tel. 22 6440537 ; tel. 22 643 04 44 w 131

Wysyłka przesyłek  transportem lotniczym w relacji door-to-door,

OPŁATY

Za przesyłkę standardową do wartości 300,00 PLN zapakowaną w karton, - opłata wg wskazań kalkulatora(poniżej)

Przy opłacie za przesyłkę wyliczana jest waga płatna wynikająca z wagi rzeczywistej lub przestrzennej.

- maksymalny ciężar jednej paczki standardowej - 31 kg
- maksymalna długość paczki - 122 cm i szerokość lub wysokość nie większa niż 76 cm
- suma długości i obwodu - 300 cm
  (wyliczenie obwodu przesyłki 1 x dł. + 2 x szer. + 2 x wys.) 

 

Nadanie  przesyłek o większych wymiarach lub wadze jest możliwe WYŁĄCZNIE po telefonicznym uzgodnieniu

 z Działem Eksportu (Paczki do USA) tel: (22) 644-05-37 w. 131

OGRANICZENIA WAGI I WYMIARÓW PRZESYŁEK PRZYJMOWANYCH DO DYSTRYBUCJI  W REALACJI DOOR TO DOOR:

- maksymalny ciężar jednej paczki  – 60 kg
- maksymalna długość paczki - 270 cm  

- suma długości i obwodu -  418 cm
   (wyliczenie obwodu przesyłki 1 x dł. + 2 x szer. + 2 x wys.) 

 ZABRONIONE JEST NADAWANIE W PRZESYŁKACH:
- papierosów, alkoholu i narkotyków, 
- materiałów łatwopalnych, wybuchowych: broni, amunicji, poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa, silników
- materiałów niebezpiecznych, baterii, wszelkich płynów, gazów i aerozoli (dezodorantów, lakierów itp.)
- perfum, pieniędzy, kosztowności, biżuterii,
- korespondencji pisemnej
- roślin, lekarstw

- drewna surowego

-wszelkich art. spożywczych (przetworów mięsnych, rybnych (…)  słodyczy

- skór dzikich zwierząt, poroży.

  oraz innych artykułów zastrzeżonych przepisami prawnymi.

W przypadku ujawnienia w przesyłce rzeczy zabronionych, po kontakcie telefonicznym z nadawcą, przesyłka lub rzeczy zabronione są odsyłane do nadawcy na jego koszt. Nieodebrane przesyłki, są przechowywane przez okres 2 miesięcy, następnie podlegają utylizacji.

Dzieła sztuki ,obrazy, rzeźby przedmioty wartościowe(…) , muszą posiadać zgodę odpowiednich organów

( Konserwatora Zabytków )na wywóz  poza UE. 

Opakowanie.

Za jakość i sposób zapakowania przesyłki odpowiada Nadawca.

Opakowanie – zalecane pudełko z tektury falistej. Przedmioty delikatne, kruche, powinny być owinięte każdy osobno w folię pęcherzykową i  zabezpieczone przed przemieszczaniem. Zawartość nie powinna  stykać się bezpośrednio ze ściankami pudełka.

Paczka musi być szczelnie zaklejona mocną taśmą klejąca .

Na kartonie powinny znajdować się pełne dane adresowe nadawcy/odbiorcy z numerami telefonów komórkowych .  

Skrzynie będące opakowaniem mogą być zbijane z płyty OSB lub podobnych materiałów ,drewno musi być poddane fumigacji i posiadać oznaczenia według standardu ISPM nr 15.

 

Ubezpieczenie.

Przesyłki  ubezpieczone są do wysokości 60 CAD/100 USD . Zadeklarowana wartość nie stanowi ich ubezpieczenia .

Reklamacje można wnosić w ciągu :

- 3 dni od otrzymania uszkodzonej paczki 

- 10 dni od daty nadania paczki w przypadku niedostarczenia lub utraty przesyłki

- Firma POLAMER nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za artykuły tłukące się, wszelkie uszkodzenia techniczne i wewnętrzne. W przypadku uszkodzenia w/w artykułu podczas transportu, nadawcy ani odbiorcy nie przysługuje odszkodowanie.

Szczegółowe  warunki ubezpieczenia dostępne są na  DOWODZIE NADANIA PRZESYŁKI.

Dystrybucja przesyłek na terenie USA nie obejmuje stanów: Alaska, Hawaje, Puerto Rico, Virgin Islands.

Do przewozu nie przyjmujemy przesyłek adresowych na P.O.BOX.

- Dodatkowych informacji  udziela Dział Eksportu tel: (22)644-05-37 w. 130 w. 131

   e-mail: export@polamer.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Spółki POLAMER w Warszawie nie pośredniczą w zakupie towarów na terenie USA i Kanady.

Świadczymy jedynie usługi w zakresie spedycji, doręczania przesyłek i pomocy w odprawie celnej.


SPRAWDŹ ORIENTACYJNĄ CENĘ ZA PRZESYŁKĘ:

 

prosimy o podawanie wymiarów paczki i jej ciężaru w liczbach całkowitych.